www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe

Wykorzystanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych

Autor:

Michał Michalik

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Jończyk

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Warszawska

Kierunek:

Wydział Chemiczny

Data powstania:

2004-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2010-01-25 22:05:31

Opis pracy:

Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania wodorotlenków metali alkalicznych takich, jak wodorotlenek cezu lub potasu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych, także w obecności katalizatora przeniesienia międzyfazowego. Układy te składają się z dwóch nie mieszających się faz: organicznej zawierającej reagenty organiczne oraz nieorganicznej zawierającej zasadę, a także w zależności od reakcji, wodę. W przypadku katalizy międzyfazowej (Phase Transfer Catalysis - PTC) używa się katalizatory przeniesienia międzyfazowego.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.