www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Streszczenie pracy

Streszczenie pracy

W ramach niniejszej pracy badano możliwość wykorzystania wodorotlenku potasu i cezu w układach ciało stałe – ciecz oraz ciecz – ciecz do:

Reakcje te prowadzone były z udziałem soli tetraalkiloamoniowej (przeważnie TBAB) oraz bez katalizatora. Stwierdzono, że:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.