www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Część doświadczalna

Część doświadczalnaPodrozdzialy w tym rozdziale:


Ogólna metoda otrzymywania 1-cyjano-1-fenylocykloalkanów


Reakcje alkilowania fenyloacetylenu


Kondensacja Darzens’a


Otrzymywanie 7,7-dihalobicyklo[4.1.0]heptanów


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.