www.eprace.edu.pl » uklady-dwufazowe » Część doświadczalna » Kondensacja Darzens’a

Kondensacja Darzens’a

Otrzymywanie chlorooctanu t-butylu141

Trójszyjną okrągłodenną kolbę poj. 250 ml zaopatrzoną w mieszadło mechaniczne, termometr i wkraplacz zabezpieczony przed wilgocią rurką z CaCl2 umieszczono w wodzie z lodem. Do kolby dodano 40.6 g (0.36 mola) chlorku chloroacetylu. Włączono mieszanie, a następnie dodawano z wkraplacza roztwór t-butanolu 33.4 g (0.45 mola) w N,N-dimetyloanilinie 72.7 g (0.6 mola) przez 1 godz. utrzymując temperaturę 0°C. Po wkropleniu odstawiono łaźnię chłodzącą i mieszaninę pozostawiono na noc. Następnie dodano wodę, przeniesiono do rozdzielacza i rozdzielono fazy. Fazę organiczną przemyto wodą, rozcieńczonym HCl, wodnym roztworem NaHCO3 i ponownie wodą, wysuszono bezwodnym CaCl2, a po odfiltrowaniu środka suszącego przesącz zatężono na wyparce. Produkt destylowano pod zmniejszonym ciśnieniem (tw. 48°C/11mmHg) i otrzymano 28.2 g chlorooctan t-butylu (wydajność 52%, wyd. lit.141 60%) o czystości 94% .

Otrzymywanie estru t-butylowego kwasu 1-oksospiro[2.5]oktano-2-karboksylowego

Do okrągłodennej trójszyjnej kolby poj. 25 ml zaopatrzonej w mieszadło mechaniczne, chłodnicę zwrotną oraz termometr dodano kolejno 1.35 g (8.94 mmola) chlorooctanu t-butylu, 0.73 g (7.45 mmola) cykloheksanonu, 0.12g (0.372 mmola) TBAB oraz 14 ml benzenu. Włączono mieszanie i dodano 6.2 g (37.25 mmola) monohydratu wodorotlenku cezu. Czynność dodawania należy wykonać szybko, gdyż CsOH·H2O jest higroskopijny i wiążąc wodę traci aktywność. Reakcję prowadzono w temp. pokojowej (kontrolując jej postęp za pomocą chromatografii gazowej1). do zaniku chlorooctanu t-butylu (2 godz). Następnie do mieszaniny dodano 15 ml wody, całość przeniesiono do rozdzielacza, rozdzielono fazy, fazę wodną ekstrahowano benzenem (3·10 ml), połączone fazy organiczne przemyto solanką oraz wodą i wysuszono bezwodnym MgSO4. Po odfiltrowaniu środka suszącego przesącz zatężono na wyparce i produkt destylowano na aparacie Kugel-Rohra. Otrzymano ester t-butylowy kwasu 1-oksospiro[2.5]oktano-2-karboksylowego w ilości 0.68 g o czystości 82% (wydajność 43%).

Otrzymywanie estru t-butylowego kwasu cyklopropano-1,2,3-trikarboksylowego

Do trójszyjnej okrągłodennej kolby poj. 25 ml z zamontowanym mieszadłem mechanicznym, chłodnicą zwrotną oraz termometrem dodano kolejno 0.376 g (2.5 mmola) chlorooctanu t-butylu, 0.04 g (0.125 mmola) TBAB, 0.701 g (12.5 mmola) stałego KOH oraz 5 ml benzenu. Reakcję mieszano w temp. pokojowej przez 5 godz. kontrolując jej postęp za pomocą chromatografii gazowej1 (GC). Po zakończeniu reakcji dodano 5 ml wody, całość przeniesiono do rozdzielacza, rozdzielono fazy a fazę wodną ekstrahowano benzenem (3x4 ml). Połączone fazy organiczne przemyto solanką oraz wodą i wysuszono bezwodnym MgSO4. Po odfiltrowaniu środka suszącego przesącz zatężono na wyparce i pozostawiono do krystalizacji z metanolu. Otrzymano 0.231g estru t-butylowego kwasu cyklopropano-1,2,3-trikarboksylowego (wydajność 27%) o czystości 92%.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.